Tuesday, 18 September 2012

Pengisian Pendidikan HOLISTIK di Tadika Khalifah Bestari


PRINSIP UTAMA pengisian pendidikan selari dengan Kurikulum Standard Pra
 
sekolah (KSPK)dengan menambah prinsip `berteraskan ketaqwaan kepada Allah SWT
 
ia-itu:-
 • Pendekatan dan kandungan yang sesuai dengan peringkat perkembangan kanak-kanak
 • Mengambilkira perbezaan individu
 • Berteraskan ketakwaan kepada Allah SWT
KEMAHIRAN ASAS 4M yang merangkumi perkara berikut:
 • Membaca
 • Menulis
 • Mengira
 • Menaakul
KEMAHIRAN TERAS : Fokus kepada
 • Pengurusan qalbu (berani, efikasi kendiri, harga diri, self conscience, keyakinana diri, Izzah)
 • Interpersonal (prihatin, toleransi)
 • Komunikasi (kesopanan dan kesantunan)
 • Kepimpinan (inisiatif, asertif, kerja berkumpulan)
Penekanan pengisian Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai

Merangkumi pendidikan Islam dan pendidikan Akhlaq serta menekankan Eleman Rabbaniah dalam semua Aktiviti Kurikulum dan Kokurikulum:

Pendidikan Islam

Pendidikan Islam memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Rukun Iman, Rukun Islam, Sirah Rasulullah dan Kalimah Syahadah. Murid prasekolah belajar bersuci, berwuduk, melakukan pergerakan solat, mencontohi beberapa akhlak Rasulullah dan melakukan amalan harian mengikut adab. Pada masa yang sama murid ini juga mengenal asas bahasa Al Quran, huruf hijjaiyah dan Jawi serta menghafaz beberapa surah pendek dan doa pilihan. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dijalankan melalui aktiviti seperti bercerita, simulasi, menyanyi, bernasyid, aktiviti hands-on, meneroka dan bermain.
 
Elemen Rabbani Merentasi Kurikulum dan Kokurikulum

Menekankan pembangunan potensi murid berteraskan penghayatan Al Quran dan Al Sunnah uantuk melahirkan anak didik yang SOLEH WA MUSLEH DAN RABBANI. Membudayakan sumber Al Quran dan Al-Hadits sebagai rujukan utama dalam pengajaran dan pembelajaran, secara langsung dan tidak langs
 
Penekanan Pedagogi (Tunjang Kerohanian Sikap dan Nilai)sudah tentulah dengan pendekatan berikut:-
 • Integrated
 • Holistik
 • Kontekstual
 • Berasaskan Pengalaman (Experiential)
 • Penghayatan

No comments:

Post a Comment